Solutions

1Empirical > ROZWIĄZANIA

STRUKTURY INWESTYCYJNE

W dobie globalizacji lokalizacja holdingu jest ważną decyzją w każdej strukturze międzynarodowej, która dąży do zminimalizowania opodatkowania przepływu dochodów i zysków kapitałowych. Posiadamy wiedzę potrzebną do utworzenia lub restrukturyzacji operacji międzynarodowych dokonywanych przez klientów będących przedsiębiorstwami z zastosowaniem światowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

FIRMY USŁUGOWE O CHARAKTERZE OSOBISTYM

Klienci dostarczający usług specjalistycznych w zakresie budownictwa, inżynierii, awiacji, żeglugi, finansów, oprogramowania komputerowego, doradztwa i rozrywki mogą otrzymać znaczne ulgi podatkowe dzięki założeniu firmy usługowej o charakterze osobistym na terytorium Cypru. Dzięki temu rozwiązaniu dochody netto takiej firmy będą opodatkowane najniższą stawką na świecie.

ŚWIATOWY HANDEL

Korzystny podatkowo handel w zakresie zamówień, dostarczania towarów i świadczenia usług jest często kluczem do sukcesu wielu projektów. Poprzez wykorzystanie poszczególnych osób prawnych klienci korzystają ze zwolnienia z podwójnego opodatkowania oraz z innych mechanizmów podatkowych lub prawnych oferujących ulgi podatkowe.

WŁASNOŚCI

Klienci, którzy chcieliby nabyć nieruchomość na Cyprze w celach inwestycyjnych, wypoczynkowych lub na zasadzie stałego pobytu mogą skorzystać ze znacznych obniżek przy założeniu struktury korporacyjnej lub powierniczej w celu zajęcia się kwestiami podatku z tytułu zysków kapitałowych, podatkiem spadkowym oraz wymuszonymi zasadami dziedziczenia. Dodatkowo możliwe jest korzystne ustanowienie podatkowe w celu utrzymania minimalnego podatku z tytułu zysków kapitałowych (0%) dla własności należących do podmiotów cypryjskich za granicą.

HONORARIA I PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jednostka cypryjska otrzymująca dochody z tantiem utworzonych z własności intelektualnej, z prawem do patentu, znaku towarowego, know-how lub innowacji nabytym poza terytorium Cypru nie płaci na rzecz licencjodawcy podatku zryczałtowanego od płatności, natomiast jest opodatkowana stawką podatku dochodowego od osób prawnych od marży zysku, który realizuje przy korzystaniu z wymienionych praw, podległym zwolnieniu w wysokości 80%. W rzeczywistości od 20% marży odprowadzany jest podatek od osób prawnych w wysokości 12,5%, tj. faktyczna stawka wynosi 2,5%. Te same warunki odnoszą się do sprzedaży własności intelektualnej.

PLANOWANIE SPADKOWE

Ponieważ przekazywanie bogactwa jest sprawą skomplikowaną, powodzenie takiego przedsięwzięcia wymaga dokładnego planowania. Dzięki współpracy EAS z najlepszymi doradcami możliwe jest wypracowanie najbardziej efektywnych podatkowo rozwiązań w celu zapewnienia maksymalnych i długofalowych korzyści.

UNIKNIĘCIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Dochód pochodzący z państwa, które nie jest państwem zamieszkania danej osoby może być podwójnie opodatkowany. Możemy pomóc w zbadaniu, czy w takim przypadku istnieje odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz we właściwym zastosowaniu jej klauzul w celu uniknięcia ryzyka nadpłaty. Nasi fachowcy są w stanie zapewnić optymalne korzyści ze światowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

ŻEGLUGA

Cypr posiada jeden z najbardziej prestiżowych systemów bandery na świecie. Zakładamy spółki posiadające i zarządzające statkami oraz rejestrujemy je pod cypryjską banderą.

WŁASNOŚĆ JACHTÓW I STATKÓW POWIETRZNYCH

Nasi klienci mogą cieszyć się wieloma korzyściami płynącymi ze struktury własności i procedur rejestracji jachtów i statków powietrznych. Jedną z nich są obniżone zobowiązania z tytułu podatku VAT na terenie Unii Europejskiej.